WWC (onder voorbehoud)

27-03-2022

Door de coronamaatregelen kon WWC 2021 niet doorgaan.

Onder voorbehoud willen we dit in het voorjaar 2022 in aangepaste vorm laten doorgaan.

Wereldwijd branden op deze dag om zeven uur kaarsen om overleden kinderen te gedenken. Onze vereniging wil bij deze gelegenheid onze kinderen “vol in het licht” zetten, opdat hun licht altijd zal stralen.
Alle ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s en andere familieleden, die een kind verloren hebben aan de dood, ongeacht hun leeftijd of levensovertuiging zijn van harte welkom.
Wij hebben dit jaar gekozen voor Het Clemensdomein, Groeneweg 2-4, 6441 LL Brunssum.

Het zou fijn zijn als u een foto van uw overleden kind(eren) mee wilt nemen.
Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid na te praten. Hier is het mogelijk contacten met elkaar te leggen en ervaringen uit te wisselen.
De bijeenkomst begint om 18.45 uur. Wij verzoeken u een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn.
U hoeft zich niet van te voren aan te melden.
Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Kitty Huisman: 045 – 5116016 of info@DagVlinder.nl